บริการส่งดอกไม้ & พวงหรีด เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ โทร 091-308-6360

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

พระอารามหลวง ในจังหวัด เชียงใหม่

วัดสำคัญในจังหวัด เชียงใหม่

[ตำบลช้างคลาน]
[ตำบลฟ้าฮ่าม]
[ตำบลวัดเกตุ]
[ตำบลศรีภูมิ]
[ตำบลสันผีเสื้อ]
[ตำบลสุเทพ]
[ตำบลหนองป่าครั่ง]
[ตำบลหนองหอย]
[ตำบลช้างเผือก]
[ตำบลช้างม่อย]
[ตำบลแม่เหียะ]
[ตำบลท่าศาลา]
[ตำบลป่าแดด]
[ตำบลป่าตัน]
[ตำบลหายยา]
[ตำบลพระสิงห์]
 

           


    

 
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่

     

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net
บริการส่งดอกไม้ - พวงหรีด ในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดใกล้เคียง โทร 091-308-6360
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
พวงหรีด วัดเชียงมั่น เชียงใหม่,ร้านดอกไม้ วัดเชียงมั่น ,ส่งพวงหรีด วัดเชียงมั่น ,ร้านพวงหรีด วัดเชียงมั่น,ร้านพวงหรีดใกล้วัดเชียงมั่น

พวงหรีด วัดเชียงมั่น เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ วัดเชียงมั่น ,ส่งพวงหรีด วัดเชียงมั่น , ร้านพวงหรีด วัดเชียงมั่น ,
ร้านพวงหรีดใกล้วัดเชียงมั่น

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดเชียงมั่น เชียงใหม่
โทร 091-308-6360 (ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ , พวงหรีด เชียงใหม่)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลัง ให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

วัดเชียงมั่น เชียงใหม่

วัดเชียงมั่น ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๑ ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
บริเวณวัดนี้ในอดีตก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ ได้เป็นที่ประทับชั่วคราวของพญามังราย (หอคำ)
ในระหว่างที่ควบคุมการสร้างเมืองเชียงใหม่
ในสมัยนั้นเรียกว่า "เวียงเหล็ก" หรือ "เวียงเหล็ก" (หมายถึงความแข็งแรงมั่นคงประดุจเหล็ก)
 
ต่อมาเมื่อพญามังรายเสด็จแปรพระราชทานไปประทับยัง "เวียงแก้ว" แล้ว (เวียงแก้ว ปัจจุบันคือเรือนจำกลางเชียงใหม่)
พอถึงจุลศักราช ๖๕๘ (พ.ศ. ๑๘๓๙) เดือนวิสาขะ ขึ้น ๘ ค่ำ ตรงกับวันพฤหัสบดี ปีวอก ตรีศก
พญามังราย เป็นประธานพร้อมด้วยพญางำเมืองและพ่อขุนรามคำแหง ได้ทรงสร้างพระเจดีย์ตรงที่ราชมณเฑียรหอประทับของพระองค์
แล้วทรงตั้งชื่อว่า "วัดเชียงมั่น" อันหมายถึงบ้านเมืองที่มีความมั่นคง เป็นพระอารามแห่งแรกที่พญามังรายทรงสร้างขึ้นภายในกำแพงเมือง
 
วัดเชียงมั่น เชียงใหม่ วัดเชียงมั่น เชียงใหม่
 
ทั้งนี้ ศิลาจารึกวัดเชียงมั่นพุทธศักราช ๑๘๓๙ ได้จารึกไว้ว่า
"ศักราช ๖๕๘ ปีรวายสัน เดือนวิสาขาออก ๘ ค่ำ ขึ้น ๕ ไทยเมืองเปล้า ยามแตรรุ่งแล้ว สองลูก นาฑี ปลายสองบาทน้ำ ลัคคนาเสวยนวางค์ประหัส ในมีนยะราศี พญามังรายเจ้า พญางำเมือง พญาร่วง ทังสามคน ตั้งหอ นอนในที่ไชยภูมิ ราชมณเฑียร ขุดคือก่อตรีบูรทั้งสี่ด้านและก่อเจติยะทัดที่นอนบ้านเชียงมั่น ในขณะยาม เดียวนั้น ที่นั้นลวดสร้างเป็นวัด หื้อทานแก่แก้วทังสามใส่ชื่อว่าวัดเชียงหมั้น ต่อบัดนี้ ..."
 
 
 
สิ่งสำคัญภายในวัด
พระเสตังคมณี
ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานล่วงไปแล้ว ๗๐๐ ปี
ในวันเพ็ญเดือน ๗ สุเทวฤๅษีได้นำเอาดอกจำปา ๕ ดอกขึ้นไปบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้สนทนาด้วยพระอินทร์
ซึ่งพระอินทร์ได้บอกแก่สุเทวฤๅษีว่า ปีนี้ในเดือนวิสาขะเพ็ญ ที่ลวะรัฎฐจะสร้างพระพุทธปฏิมากรด้วยแก้วขาว
พระสุเทวฤๅษีและฤๅษีอื่นๆจึงได้ไปช่วยในสร้างพระด้วย
 
พระแก้วขาว สร้างจากแก้วขาวบริสุทธิ์บุษยรัตน์ซึ่งได้มาจากจันทเทวบุตร
โดยพระวิศณุกรรมได้เนรมิตให้สำเร็จรูปเป็นองค์พระพุทธปฏิมากร เมื่อสำเร็จแล้วจึงได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๔ องค์
ไว้ในพระโมลี (กระหม่อม) ๑ องค์ พระนลาต (หน้าผาก) ๑ องค์ พระอุระ (หน้าอก) ๑ องค์ พระโอษฐ์ (ปาก) ๑ องค์ รวม ๔ แห่ง
 
เมื่อสร้างเสร็จแล้วพระแก้วขาวจึงได้ประดิษฐานที่เมืองละโว้ จนเมื่อพระสุเทวฤๅษีสร้างนครหริภุญชัย(ลำพูน)ขึ้นแล้ว
จึงได้เชิญเสด็จพระแม่เจ้าจามเทวี พระราชธิดาพระเจ้ากรุงละโว้มาครองนครหริภุญชัย
(ตามตำนานกล่าวว่าสุเทวฤๅษีว่า ได้เคยอภิบาลพระนางเจ้าจามเทวีเมื่อครั้งยังทรงเล็กๆอยู่ )
ครั้งนั้นพระแม่เจ้าจามเทวี ได้อัญเชิญพระแก้วขาวมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปบูชาประจำพระองค์
พระแก้วขาวจึงประดิษฐาน ณ นครหริภุญชัย
 
วัดเชียงมั่น เชียงใหม่ วัดเชียงมั่น เชียงใหม่  วัดเชียงมั่น เชียงใหม่
 
ต่อมาอีกหลายร้อยปี ใน พ.ศ. ๑๘๒๔
เมื่อพญามังรายได้ยกทัพเข้ายึดครองนครหริภุญชัยได้สำเร็จ และได้เผาเมือง
กลับพบว่าหอพระในพระราชวังนครหริภุญชัย ไม่ได้ถูกเพลิงไหม้
เมื่อทอดพระเนตรดูพบว่าพระแก้วขาวประดิษฐานอยู่ ณ ที่หอพระ แห่งนั้น
จึงเกิดพระราชศรัทธาและอัญเชิญพระแก้วขาวมาประดิษฐานยังที่ประทับของพระองค์
และบูชาเป็นพระพุทธรูปพระจำพระองค์
 
พระศิลา
พระพุทธรูปศิลาปางปราบช้างนาฬาคีรี เป็นพระพุทธรูปแกะสลัก ฝีมือช่างปาละของอินเดีย
พระเถระชาวสิงหลได้นำมาพร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
มามอบให้พญามังรายที่เวียงกุมกามเมื่อ พ.ศ.๑๘๓๓ พระพุทธรูปองค์นี้อายุ ๒๕๐๐ กว่าปี
 
วัดเชียงมั่น เชียงใหม่
 
 
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net  
 
ร้านดอกไม้     พวงหรีด     ร้านดอกไม้ เชียงใหม่     ร้านดอกไม้ นนทบุรี     ร้านดอกไม้ ชลบุรี
×