บริการส่งดอกไม้ & พวงหรีด เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ โทร 091-308-6360

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

พระอารามหลวง ในจังหวัด เชียงใหม่

วัดสำคัญในจังหวัด เชียงใหม่

[ตำบลช้างคลาน]
[ตำบลฟ้าฮ่าม]
[ตำบลวัดเกตุ]
[ตำบลศรีภูมิ]
[ตำบลสันผีเสื้อ]
[ตำบลสุเทพ]
[ตำบลหนองป่าครั่ง]
[ตำบลหนองหอย]
[ตำบลช้างเผือก]
[ตำบลช้างม่อย]
[ตำบลแม่เหียะ]
[ตำบลท่าศาลา]
[ตำบลป่าแดด]
[ตำบลป่าตัน]
[ตำบลหายยา]
[ตำบลพระสิงห์]
 

           


    

 
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่

     

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net
บริการส่งดอกไม้ - พวงหรีด ในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดใกล้เคียง โทร 091-308-6360
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
พวงหรีด วัดกู่เต้า เชียงใหม่,ร้านดอกไม้ วัดกู่เต้า ,ส่งพวงหรีด วัดกู่เต้า ,ร้านพวงหรีด วัดกู่เต้า,ร้านพวงหรีดใกล้วัดกู่เต้า

พวงหรีด วัดกู่เต้า เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ วัดกู่เต้า ,ส่งพวงหรีด วัดกู่เต้า , ร้านพวงหรีด วัดกู่เต้า ,
ร้านพวงหรีดใกล้วัดกู่เต้า

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดกู่เต้า เชียงใหม่
โทร 091-308-6360 (ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ , พวงหรีด เชียงใหม่)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลัง ให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

วัดกู่เต้า เชียงใหม่

วัดกู่เต้า ตั้งอยู่ที่ ถ.กู่เต้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (ติดกับสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ )
 
วัดกู่เต้า เดิมชื่อว่า วัดเวฬุวนาราม
มีเจดีย์ที่มีเฉพาะที่มีความโดดเด่น แตกต่างจากเจดีย์แห่งอื่นๆ ในล้านนา วัดนี้ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดสร้างขึ้นในสมัยใด
 
วัดกู่เต้า เชียงใหม่ วัดกู่เต้า เชียงใหม่
 
สิ่งสำคัญภายในวัด
เจดีย์กู่เต้า
มีตำนานเล่าว่า เจดีย์กู่เต้านี้เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าฟ้าสารวดี(มังซานนรธามังคุย) ซึ่งเป็นราชโอรสของพระเจ้าบุเรงนอง
ซึ่งมาครองนครเชียงใหม่ในฐานะเมืองประเทศราชในระหว่างปี พ.ศ. 2122 – 2150 และถึงแก่พิราลัยที่เมืองเชียงใหม่
จึงได้บรรจุอัฐิไว้ ณ เจดีย์กู่เต้า โดยคำว่า ”กู่” คือ ที่บรรจุอัฐิ ส่วน “เต้า” คือ ขี้เถ้า

ต่อมาภายหลังได้มีการบูรณะในสมัย พระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์ (เจ้าชีวิตอ้าว) เมื่อปี พ.ศ. 2417 และในสมัย รัชกาลที่ 5
 
ลักษณะของเจดีย์นี้คล้าย บาตรคว่ำ หรือ ผลแตงโม (ซึ่งชาวล้านนาเรียกแตงโมว่า บะเต้า) ซ้อนลดหลั่นขึ้นไปถึง 5 ชั้น
ชาวบ้านจึงเรียกว่า เจดีย์กู่เต้า อันเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในกัปป์นี้ ซึ่งประกอบด้วย
พระกกุสันโธ พระโกนาคมโน พระกัสสโป พระโคตโม และพระอริยเมตไตยโย

ยอดฉัตรของเจดีย์เป็นศิลปะแบบพม่า ภายนอกประดับกระจกสีรูปดอกไม้ ฐานเจดีย์เป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยมย่อมุม
ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานและฐานบัวรับส่วนที่เป็นบาตรคว่ำ ซึ่งมีซุ้มจระนำทั้ง 4 ด้าน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ
 
ประเพณีปอยส่างลอง
งานประเพณีบวชลูกแก้ว (ปอยส่างลอง) ภาคฤดูร้อน ของวัดกู่เต้า จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ - ๒๕ เดือนมีนาคม ของทุกปี
 
 
 
 
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net  
 
ร้านดอกไม้     พวงหรีด     ร้านดอกไม้ เชียงใหม่     ร้านดอกไม้ นนทบุรี     ร้านดอกไม้ ชลบุรี
×