บริการส่งดอกไม้ & พวงหรีด เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ โทร 091-308-6360

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

พระอารามหลวง ในจังหวัด เชียงใหม่

วัดสำคัญในจังหวัด เชียงใหม่

[ตำบลช้างคลาน]
[ตำบลฟ้าฮ่าม]
[ตำบลวัดเกตุ]
[ตำบลศรีภูมิ]
[ตำบลสันผีเสื้อ]
[ตำบลสุเทพ]
[ตำบลหนองป่าครั่ง]
[ตำบลหนองหอย]
[ตำบลช้างเผือก]
[ตำบลช้างม่อย]
[ตำบลแม่เหียะ]
[ตำบลท่าศาลา]
[ตำบลป่าแดด]
[ตำบลป่าตัน]
[ตำบลหายยา]
[ตำบลพระสิงห์]
 

           


    

 
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่

     

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net
บริการส่งดอกไม้ - พวงหรีด ในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดใกล้เคียง โทร 091-308-6360
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
พวงหรีด วัดนันทาราม เชียงใหม่,ร้านดอกไม้ วัดนันทาราม ,ส่งพวงหรีด วัดนันทาราม ,ร้านพวงหรีด วัดนันทาราม,ร้านพวงหรีดใกล้วัดนันทาราม

พวงหรีด วัดนันทาราม เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ วัดนันทาราม ,ส่งพวงหรีด วัดนันทาราม , ร้านพวงหรีด วัดนันทาราม ,
ร้านพวงหรีดใกล้วัดนันทาราม

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดนันทาราม เชียงใหม่
โทร 091-308-6360 (ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ , พวงหรีด เชียงใหม่)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลัง ให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

วัดนันทาราม เชียงใหม่

วัดนันทาราม ตั้งอยู่ที่ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่นอกประตูเชียงใหม่ เดิมเรียกว่า “บ้านเขิน”
 
วัดนันทาราม เชียงใหม่ วัดนันทาราม เชียงใหม่
 
ตามตำนานว่า ณ ที่ตั้งวัดนันทารามแห่งนี้แต่เดิมเป็นป่าไผ่ มีชนชาวทัมมิละ หรือ ชนชาวเผ่าลัวะ อาศัยอยู่ในบริเวณนี้
วันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมด้วยพระอรหันต์บริวารอีก 4 องค์ เพื่อโปรดสัตว์และพักค้างคืน ณ ที่แห่งนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบพระเกศาธาตุแก่นายทัมมิละที่อุปัฏฐากพระองค์ ไว้ 1 เส้น

นายทัมมิละจึงได้สร้างมณฑปสวยงาม และ ก่อเจดีย์สูง 3 ศอก นำพระเกศาเจ้าบรรจุในที่มณฑปนั้น
 พระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายว่า "ณ ที่นี้ต่อไปภายหน้าจักเป็นอาราม หนึ่งชื่อว่า "นันตารามชะเล"
 
 วัดนันทาราม เชียงใหม่วัดนันทาราม เชียงใหม่
 
วัดนี้มีกำแพงสองชั้นล้อมรอบเขตวัด
แต่เดิมชั้นในเรียกว่า เขตพุทธาวาส หรือ “ข่วงแก้วทั้งสาม” ซึ่ง มีองค์พระเจดีย์ พระวิหาร อุโบสถ ศาลาบำเพ็ญบุญ หอไตร ตั้งอยู่บริเวณด้านใน
ชั้นนอกนั้นเดิมเรียกว่า เขตสังฆาวาส อันมีกุฏิสำหรับพระภิกษุอยู่

นอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้เครื่องเขิน ชุมชนวัดนันทาราม อีกด้วย
 
 
 
 
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net  
 
ร้านดอกไม้     พวงหรีด     ร้านดอกไม้ เชียงใหม่     ร้านดอกไม้ นนทบุรี     ร้านดอกไม้ ชลบุรี
×