บริการส่งดอกไม้ & พวงหรีด เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ โทร 091-308-6360

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

พระอารามหลวง ในจังหวัด เชียงใหม่

วัดสำคัญในจังหวัด เชียงใหม่

[ตำบลช้างคลาน]
[ตำบลฟ้าฮ่าม]
[ตำบลวัดเกตุ]
[ตำบลศรีภูมิ]
[ตำบลสันผีเสื้อ]
[ตำบลสุเทพ]
[ตำบลหนองป่าครั่ง]
[ตำบลหนองหอย]
[ตำบลช้างเผือก]
[ตำบลช้างม่อย]
[ตำบลแม่เหียะ]
[ตำบลท่าศาลา]
[ตำบลป่าแดด]
[ตำบลป่าตัน]
[ตำบลหายยา]
[ตำบลพระสิงห์]
 

           


    

 
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่

     

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net
บริการส่งดอกไม้ - พวงหรีด ในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดใกล้เคียง โทร 091-308-6360
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
             
พวงหรีด วัดอู่ทรายคำ เชียงใหม่,ร้านดอกไม้ วัดอู่ทรายคำ ,ส่งพวงหรีด วัดอู่ทรายคำ ,ร้านพวงหรีด วัดอู่ทรายคำ,ร้านพวงหรีดใกล้วัดอู่ทรายคำ

พวงหรีด วัดอู่ทรายคำ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ วัดอู่ทรายคำ ,ส่งพวงหรีด วัดอู่ทรายคำ , ร้านพวงหรีด วัดอู่ทรายคำ ,
ร้านพวงหรีดใกล้วัดอู่ทรายคำ

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดอู่ทรายคำ เชียงใหม่
โทร 091-308-6360 (ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ , พวงหรีด เชียงใหม่)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลัง ให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

วัดอู่ทรายคำ เชียงใหม่

วัดอู่ทรายคำ เป็นวัดราษฏร์ ตั้งอยู่เลขที่ 24 ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดอู่ทรายคำสร้างขึ้นในรัชสมัย รัชกาลพ่อเจ้าหลวงแผ่นดินเย็น หรือพ่อเจ้าหลวงพุทธวงศ์
เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2369-2389 
 
"วัดอู่ทรายคำ" เดิมเรียกกันว่า "วัดอูบคำ" บ้าง "วัดอุกคำ" บ้าง "วัดอุปลายคำ" บ้าง
มีมหาอุบาสิกาผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา(ซึ่งถูกกวาดต้อนลงมาจากเมืองเชียงแสน ซึ่งในสมัยนั้นเชียงแสนถูกปกครองโดยพม่า )
ได้เป็นประธานสร้างวัดแห่งนี้
 
ในสมัยพระบรมเชษฐาธิราช หรือเจ้ากาวิละ (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งรัตนโกสินทร์)
เจ้าหลวงผู้ครองเชียงใหม่ องค์ที่ 1 ขึ้นไปอพยพพี่น้องไทยมาอยู่นครพิงค์ เพื่อความเป็นปึกแผ่น
ตามนโยบายว่า “เก็บผักใส่ซ้า หาข้าใส่เมือง ”
 
โดยได้ทรงอพยพราษฎรมาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่จนหมดสิ้น โดยทิ้งเมืองเชียงแสนไว้
ราษฎรชาวเมืองเชียงแสนในเวลานั้นมีผู้ประกอบอาชีพช่างมีความชำนาญการในด้านต่าง ๆ เป็นอันมาก
เป็นต้นว่า ช่างเครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่องทอง สถาปนิก ช่างตีเหล็ก ฯลฯ 
ซึ่งช่างเหล่านี้ ก็ได้ถูกอพยพลงมาด้วยพร้อมกัน
 
ช่างฝีมือเหล่านั้น ต่างก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ก็ได้นำพระพุทธรูป และใบลานที่เป็นธรรมเทศนาจากเชียงแสน
มาไว้ในหอพระไตรวัดพระสิงห์เชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก และพากันสร้างวัดวาอารามตามกลุ่มคณะของตน เช่น
ช่างเงิน ก็สร้าง วัดในนามว่า “ วัดช่างดอกเงิน ”
ช่างดอกคำก็ร่วมใจกันสร้างวัดในนามว่า “ วัดช่าง - ดอกคำ ” หรือ “ วัดดอกคำปัจจุบัน ”

วัดอูบคำหรือวัดอู่ทรายคำ เป็นชื่อ มหาอุบาสิกาผู้มั่งคั่ง ท่านหนึ่งที่อพยพลงมาพร้อมกับกองทัพเจ้ากาวิละ
ซึ่งต่อมาได้เป็นประธานสร้างวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดเล็ก ๆ อยู่นอกคูเมืองหลวง
 
วัดอู่ทรายคำ เชียงใหม่
 
ใน พ.ศ . 2414 ตุ๊หลวงจันทะ หรือ ครูบาหลวงจันทะ ได้บูรณะวัดอีกครั้งภายหลังจากการสร้างแล้วแต่ได้รกร้าง
และได้ชื่อว่า “ วัดอู่ซายคำ ” บ้าง “ วัดอุกคำ ” บ้าง “ วัดอุปลายคำ ” บ้าง

โดยหลักฐานจดหมายเหตุการณ์ ฉบับสมุดข่อยเขียนด้วยตัวอักษรเมือง (ตั๊วเมือง)
ที่ได้มาจากหนานแก้ว บ้านพวกแต้ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้คัดลอกบางตอนที่เกี่ยวกับวัดอู่ทรายคำ ดังต่อไปนี้
วัดอู่ทรายคำ เชียงใหม่
คำอ่าน
สกถไฑ้ 1233 ตวปลีร้วงเม้ต เฑียร 7 แรม 10 ค่ำ วัน … 6 ตถี 25 ตวหรคณะ 4503 67 แล เฑียร 10 ปถม แรม 7 ค่ำ ไฑ้ผย้ว ไฑ้ผย้ว วัดอู่ซายคำ วัน 1 บัดนี้ เฑียร 10 ทุติอ้อก 3 ค่ำ ตุ๊หลวง จันท มาสร้างวัดอู่ซายคำวันนั้นแล
 
คำแปล
ศักราช 1233 ปีร้วงเม็ด เดือน 7 แรม 10 ค่ำ วัน 6 ( พ . ศ . 2414 ปีมะแมตรีศก เดือน เมษายน – พฤษภาคม ) เป็น พญาวัน ถึงเดือน 10 ปถมแรม 8 ค่ำ พัฒนาเผี้ยวถางวัดอู่ทรายคำ ( หมายถึง เป็นบริเวณวัดร้างได้สร้างมาก่อนหน้านี้เป็นเวลานานแล้ว )
 
 
 
สิ่งสำคัญภายในวัด
 
พระสิงห์หยก
พระพุทธสิหิงค์หยก หรือเรียกสั้นๆ ว่า "พระสิงห์หยก" ปางมารวิชัย ศิลปะล้านนาแบบสิงห์๑
ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๔๑ นิ้ว น้ำหนัก ๙๐๐ กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปหยกพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 
วัดอู่ทรายคำ เชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างหยกธรรมชาติแท้ ( Jadeite เจดส์ได)
ประเภท CommercialJade (คอมเมสเชียลเจดส์)

มีหลากหลายสีอยู่ในองค์พระ เช่น
สีเทาอมฟ้า, สีม่วง ที่ไหล่ซ้าย สีเขียวพระหัตถ์ซ้ายผ่านหน้าอก ทะลุลงบัลลังค์
และมีสีขาว เล็ก ๆ เป็นจุด ๆ ที่เข่าซ้าย ความแข็งระดับ ๗
ถือว่ามีสีลักษณะครบตามที่คนจีนเรียกว่า ฮก ลก ซิว  นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง

แหล่งกำเนิดที่ผากั้น รัฐคะฉิ่น ตอนเหนือของพม่า
แล้วมีผู้นำมาประมูลขายที่เมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า
 
 
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพฯ
ได้ประธานพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในผอบทองคำไว้ในพระเศียร และทรงตั้งพระนามพระสิงห์หยกองค์นี้ว่า

"พระพุทธมณีศรีบุญนิวิฐ ภูมิพลมหาราชูทิศ รังสฤษเทโวปกรณ์สหศรัทธา
อธิสตายุกาลสุวรรณวาลุการามประดิษฐ์ สถิตย์นพบุรีศรีนครพิงค์"
 
คำแปล
พระพุทธสิหิงค์หยกผู้ทรงบุญญานุภาพนี้ รังสรรค์จากมวลศรัทธามีนานาเทวาและมนุษย์ บริสุทธิ์น้อมถวายแด่องค์ภูมิพลจอมราชันย์ ประดิษฐานมั่นไว้ ณ วัดอู่ทรายคำ ที่เจริญยิ่งด้วยอายุนับร้อย ๆ ปี ขอพระบารมีสถาพรคู่มหานครเชียงใหม่แห่งนี้ ชั่วนิจนิรันดร์
 
คำไหว้พระสิงห์หยก
"อิมัสสะมิง สุวัณณะวาลุการาเม อัคคะนีละมะณีมะยัง สิหิงคะพุทธะปะฏิมัง สิระสา นะมามิหัง อิมิสสานุภาเวนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ ข้าพเจ้า ขอกราบไหว้พระพุทธสิหิงค์หยก ที่ประดิษฐาน ณ วัดอู่ทรายคำแห่งนี้ด้วยเศียรเกล้า ด้วยบุญญานุภาพแห่งพุทธสิหิงค์หยกนี้ ขอความร่มเย็นเป็นสุข และความสำเร็จดังปรารถนา จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญฯ"
 
 
 
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net  
 
ร้านดอกไม้     พวงหรีด     ร้านดอกไม้ เชียงใหม่     ร้านดอกไม้ นนทบุรี     ร้านดอกไม้ ชลบุรี
×