บริการส่งดอกไม้ & พวงหรีด เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ โทร 091-308-6360

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

พระอารามหลวง ในจังหวัด เชียงใหม่

วัดสำคัญในจังหวัด เชียงใหม่

[ตำบลช้างคลาน]
[ตำบลฟ้าฮ่าม]
[ตำบลวัดเกตุ]
[ตำบลศรีภูมิ]
[ตำบลสันผีเสื้อ]
[ตำบลสุเทพ]
[ตำบลหนองป่าครั่ง]
[ตำบลหนองหอย]
[ตำบลช้างเผือก]
[ตำบลช้างม่อย]
[ตำบลแม่เหียะ]
[ตำบลท่าศาลา]
[ตำบลป่าแดด]
[ตำบลป่าตัน]
[ตำบลหายยา]
[ตำบลพระสิงห์]
 

           


    

 
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่

     

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net
บริการส่งดอกไม้ - พวงหรีด ในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดใกล้เคียง โทร 091-308-6360
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
พวงหรีด วัดป้านปิง เชียงใหม่,ร้านดอกไม้ วัดป้านปิง ,ส่งพวงหรีด วัดป้านปิง ,ร้านพวงหรีด วัดป้านปิง,ร้านพวงหรีดใกล้วัดป้านปิง

พวงหรีด วัดป้านปิง เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ วัดป้านปิง ,ส่งพวงหรีด วัดป้านปิง , ร้านพวงหรีด วัดป้านปิง ,
ร้านพวงหรีดใกล้วัดป้านปิง

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดป้านปิง เชียงใหม่
โทร 091-308-6360 (ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ , พวงหรีด เชียงใหม่)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลัง ให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

วัดป้านปิง เชียงใหม่

วัดป้านปิง ตั้งอยู่เลขที่ 194 ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สร้างเมื่อ พ.ศ.2025 (นับถึงปีปัจจุบัน พ.ศ.2554 มีอายุได้ 529 ปี)
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2115 (หรือ เมื่อ 439 ปีก่อน)
 
"ป้านปิง" อันเป็นชื่อวัด แปลว่า "ขวาง" หรือ กั้นกระแสแม่น้ำปิงเอาไว้ให้ไหลไปทางอื่น
คำว่า "ป้าน" เป็นภาษาล้านนาโบราณ แปลว่า ขวาง หรือ กั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เบี่ยงเบนทิศทางออกไป
 
วัดป้านปิง เชียงใหม่ วัดป้านปิง เชียงใหม่
 
 
สิ่งสำคัญภายในวัด
พระเจดีย์
เป็นเจดีย์คู่วัดมาตั้งแต่ต้น เจดีย์เป็นทรงแบบล้านนาฝีมือช่างหลวง
แบบฐานสูงย่อมุมไม้ 28 ทรง 12 เหลี่ยม มีฐานกว้าง 10.20 เมตร สูงประมาณ 25 เมตร
 
พระเพชรสิงห์หนึ่ง พระประธานในวิหาร วัดป้านปิง
เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ทั้งสององค์ เป็นศิลปะแบบเชียงแสนสิงห์หนึ่ง
องค์พระประธานหน้าตักกว้าง 1.70 เมตร องค์รองด้านขวาหน้าตักกว้าง 1.30 เมตร
บางทีเรียกว่า "พระเพชรสิงห์หนึ่ง" ประทับนั่งแบบสมาธิเพชรปางมารวิชัย
 
วัดป้านปิง เชียงใหม่ วัดป้านปิง เชียงใหม่
 
 
 
 
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net  
 
ร้านดอกไม้     พวงหรีด     ร้านดอกไม้ เชียงใหม่     ร้านดอกไม้ นนทบุรี     ร้านดอกไม้ ชลบุรี
×