บริการส่งดอกไม้ & พวงหรีด เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ โทร 091-308-6360

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

พระอารามหลวง ในจังหวัด เชียงใหม่

วัดสำคัญในจังหวัด เชียงใหม่

[ตำบลช้างคลาน]
[ตำบลฟ้าฮ่าม]
[ตำบลวัดเกตุ]
[ตำบลศรีภูมิ]
[ตำบลสันผีเสื้อ]
[ตำบลสุเทพ]
[ตำบลหนองป่าครั่ง]
[ตำบลหนองหอย]
[ตำบลช้างเผือก]
[ตำบลช้างม่อย]
[ตำบลแม่เหียะ]
[ตำบลท่าศาลา]
[ตำบลป่าแดด]
[ตำบลป่าตัน]
[ตำบลหายยา]
[ตำบลพระสิงห์]
 

           


    

 
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่

     

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net
บริการส่งดอกไม้ - พวงหรีด ในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดใกล้เคียง โทร 091-308-6360
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
พวงหรีด วัดพันอ้น เชียงใหม่,ร้านดอกไม้ วัดพันอ้น ,ส่งพวงหรีด วัดพันอ้น ,ร้านพวงหรีด วัดพันอ้น,ร้านพวงหรีดใกล้วัดพันอ้น

พวงหรีด วัดพันอ้น เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ วัดพันอ้น ,ส่งพวงหรีด วัดพันอ้น , ร้านพวงหรีด วัดพันอ้น ,
ร้านพวงหรีดใกล้วัดพันอ้น

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดพันอ้น เชียงใหม่
โทร 091-308-6360 (ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ , พวงหรีด เชียงใหม่)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลัง ให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

วัดพันอ้น เชียงใหม่

วัดพันอ้น ตั้งอยู่เลขที่ 75 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
วัดพันอ้น สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2044 ในรัชสมัยของพระเมืองแก้วกษัตริย์ แห่ง ราชวงศ์มังราย
คำว่า "พันอ้น" นั้น สันนิษฐานได้ว่าเป็นชื่อผู้สร้างวัดเพื่อถวายไว้กับพระพุทธศาสนา ผู้สร้างคงจะเป็นทหารหรือขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์เป็น "พัน"
และคงมีนามว่า "อ้น" เมื่อสร้างวัดแห่งนี้เสร็จจึงมีชื่อว่า "วัดพันอ้น"
 
วัดพันอ้น เชียงใหม่ วัดพันอ้น เชียงใหม่
 
บริเวณที่ตั้งวัดพันอ้น นั้นแต่เดิมนั้นมีวัดอยู่ 2 วัด
คือวัดพันอ้น และมีวัดข้างเคียงวัดหนึ่งชื่อว่า วัดเจดีย์ควัน เป็นวัดเล็กๆ อยู่ทางทิศตะวันตกของวัดพันอ้น

ต่อมาปี พ.ศ. 2474
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 และสมัยเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 (เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย) หลวงพ่อพระอภัยสารทะ วัดทุงยู เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาเห็นว่า วัดพันอ้น เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับจะตั้งเป็นสำนักเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากพื้นที่ของวัดไม่กว้างมากนัก จึงได้ขยายบริเวณวัดออกไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ของวัดร้าง (วัดเจดีย์ควัน)
 
สิ่งสำคัญภายในวัด
พระเจดีย์สารีริกธาตุสิริรักษ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน นามเจดีย์วัดพันอ้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ว่า "พระเจดีย์สารีริกธาตุสิริรักษ์ " เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2550
 
วัดพันอ้น เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net  
 
ร้านดอกไม้     พวงหรีด     ร้านดอกไม้ เชียงใหม่     ร้านดอกไม้ นนทบุรี     ร้านดอกไม้ ชลบุรี
×