บริการส่งดอกไม้ & พวงหรีด เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ โทร 091-308-6360

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

พระอารามหลวง ในจังหวัด เชียงใหม่

วัดสำคัญในจังหวัด เชียงใหม่

[ตำบลช้างคลาน]
[ตำบลฟ้าฮ่าม]
[ตำบลวัดเกตุ]
[ตำบลศรีภูมิ]
[ตำบลสันผีเสื้อ]
[ตำบลสุเทพ]
[ตำบลหนองป่าครั่ง]
[ตำบลหนองหอย]
[ตำบลช้างเผือก]
[ตำบลช้างม่อย]
[ตำบลแม่เหียะ]
[ตำบลท่าศาลา]
[ตำบลป่าแดด]
[ตำบลป่าตัน]
[ตำบลหายยา]
[ตำบลพระสิงห์]
 

           


    

 
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่

     

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net
บริการส่งดอกไม้ - พวงหรีด ในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดใกล้เคียง โทร 091-308-6360
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
พวงหรีด วัดพันเตา เชียงใหม่,ร้านดอกไม้ วัดพันเตา ,ส่งพวงหรีด วัดพันเตา ,ร้านพวงหรีด วัดพันเตา,ร้านพวงหรีดใกล้วัดพันเตา

พวงหรีด วัดพันเตา เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ วัดพันเตา ,ส่งพวงหรีด วัดพันเตา , ร้านพวงหรีด วัดพันเตา ,
ร้านพวงหรีดใกล้วัดพันเตา

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดพันเตา เชียงใหม่
โทร 091-308-6360 (ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ , พวงหรีด เชียงใหม่)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลัง ให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

วัดพันเตา เชียงใหม่

ตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดพันเตา ตั้งติดกับวัดเจดีย์หลวง
 
วัดพันเตา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด
สันนิษฐานว่าเคยเป็นสถานที่ตั้งเตาหลอม ในการหล่อพระอัฏฐารสในวิหารวัดเจดีย์หลวง จึงได้ชื่อว่า "วัดพันเตา"
 
ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๓๔๘ ตุ๊คัมภีระวัดพันเตาได้รับการแต่งตั้งเป็น สวามีสังฆราชา
จึงทำให้วัดพันเตามีความสำคัญมาก จนได้เป็นหัวหน้าหมวดอุโบสถ แม้แต่วัดเจดีย์หลวง ซึ่งเป็นวัดใหญ่ก็ยังขึ้นอุโบสถวัดพันเตาด้วย
 
คำว่า “พันเตา” คนเมืองเชียงใหม่ เรียกกันว่า “ปันเต้า” หรือ “พันเท่า”
ซึ่งมีความหมายว่า มีปริมาณเพิ่มพูนขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่า เป็นการเขียนตามอักษรล้านนา แต่ออกเสียงว่า “ปันเต้า” ต่อมาจึงกลายมาเป็น “พันเท่า”
 
วัดพันเตา เชียงใหม่ วัดพันเตา เชียงใหม่
 
สิ่งสำคัญภายในวัด
วิหารหอคำหลวง
วิหารเดิมเป็นหอคำหรือท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตรประเทศ (เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ในราชวงศ์กาวิละ ลำดับที่ ๕)
โดยเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้รื้อท้องพระโรงหน้าองค์ดังกล่าว เพื่อนำมาปลูกสร้างอุทิศถวาย
ซุ้มประตูวิหารประดับไม้แกะสลักรูปนกยูงอันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือ
 
พระเจ้าปันเต้า
พระเจ้าปันเต้า พระประธานภายในพระวิหารหอคำหลวง
 
วัดพันเตา เชียงใหม่
 
วัดพันเตา เชียงใหม่
 
 
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net  
 
ร้านดอกไม้     พวงหรีด     ร้านดอกไม้ เชียงใหม่     ร้านดอกไม้ นนทบุรี     ร้านดอกไม้ ชลบุรี
×