บริการส่งดอกไม้ & พวงหรีด เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ โทร 091-308-6360

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

พระอารามหลวง ในจังหวัด เชียงใหม่

วัดสำคัญในจังหวัด เชียงใหม่

[ตำบลช้างคลาน]
[ตำบลฟ้าฮ่าม]
[ตำบลวัดเกตุ]
[ตำบลศรีภูมิ]
[ตำบลสันผีเสื้อ]
[ตำบลสุเทพ]
[ตำบลหนองป่าครั่ง]
[ตำบลหนองหอย]
[ตำบลช้างเผือก]
[ตำบลช้างม่อย]
[ตำบลแม่เหียะ]
[ตำบลท่าศาลา]
[ตำบลป่าแดด]
[ตำบลป่าตัน]
[ตำบลหายยา]
[ตำบลพระสิงห์]
 

           


    

 
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่

     

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net
บริการส่งดอกไม้ - พวงหรีด ในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดใกล้เคียง โทร 091-308-6360
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
พวงหรีด วัดแสนฝาง เชียงใหม่,ร้านดอกไม้ วัดแสนฝาง ,ส่งพวงหรีด วัดแสนฝาง ,ร้านพวงหรีด วัดแสนฝาง,ร้านพวงหรีดใกล้วัดแสนฝาง

พวงหรีด วัดแสนฝาง เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ วัดแสนฝาง ,ส่งพวงหรีด วัดแสนฝาง , ร้านพวงหรีด วัดแสนฝาง ,
ร้านพวงหรีดใกล้วัดแสนฝาง

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดแสนฝาง เชียงใหม่
โทร 091-308-6360 (ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ , พวงหรีด เชียงใหม่)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลัง ให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

วัดแสนฝาง เชียงใหม่

วัดแสนฝาง เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
วัดแสนฝางสร้างขึ้นในสมัยพระญาแสนภู กษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณปี พ.ศ.๒๑๑๙ และคงอยู่จนกระทั่งถึงสมัยพระญากาวิละ
 
โดยวัดแห่งนี้ได้รับความอุปถัมภ์ด้วยดีจากเจ้านครเชียงใหม่ทุกพระองค์  ชื่อวัดแสนฝางแต่เดิมเรียกกันว่า “วัดแสนฝัง”
โดยที่มาของชื่อนี้ คือการที่พระเจ้าแสนภูทรงมีพระราชประสงค์จะฝากฝังพระราชทรัพย์ของพระองค์ไว้กับพุทธศาสนา
โดยทรงให้สร้างวัดขึ้นบริเวณที่รกร้างว่างเปล่าใกล้ ๆ แม่น้ำสายเล็ก ห่างจากแม่น้ำระมิงค์พอประมาณ
 
จึงได้ชื่อว่า “วัดแสนฝัง” โดยคำว่า “แสน” มาจากชื่อของพระเจ้าแสนภูและคำว่า “ฝัง” คือการบริจาคพระราชทรัพย์ของพระองค์
ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดแสนฝัง” หรือ “วัดแสนฝาง” มาตราบเท่าทุกวันนี้   
 
วัดแสนฝาง เชียงใหม่
 
สิ่งสำคัญภายในวัด
วิหารลายคำ
พระเจ้าอินทวิชยานนท์และเจ้าทิพเกษรราชเทวีได้โปรดให้รื้อพระตำหนักของพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ มาปรับปรุงดัดแปลงสร้างเป็นวิหาร
ปิดทองล่องชาดทั้งหลังและถวายวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ ( จ.ศ. ๑๒๓๙ ) หน้าบันวิหารเป็นตัวอย่างหน้าบันแบบม้าต่างไหมอีกแห่งหนึ่ง
ตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นลายก้านขด ประดับด้วยรูปสัตว์หิมพานต์ ทั้งหมดปิดทองเหลืองอร่าม  
 
เจดีย์ประธาน
เป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบร่วมพม่า ฐานย่อส่วนเก็จแคบๆ ส่วนมุมตกแต่งรูปหม้อน้ำและเจดีย์เล็กองค์ระฆัง
ลักษณะเดียวกันกับเจดีย์ชเวดากองที่ประเทศพม่า มีฉัตรประดับที่ยอด มีสิงห์ปูนปั้นอยู่ที่มุมเจดีย์ทั้งสี่ทิศทางด้านล้างเป็นคู่
แต่ถ้ามองขึ้นไปอีกจะพบสิงห์ที่มีหน้าเป็นคน มีสองลำตัวหัวเดียวอยู่ตามมุมทั้งสี่ด้วย
 
 
 
 
 
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net  
 
ร้านดอกไม้     พวงหรีด     ร้านดอกไม้ เชียงใหม่     ร้านดอกไม้ นนทบุรี     ร้านดอกไม้ ชลบุรี
×