บริการส่งดอกไม้ & พวงหรีด เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ โทร 091-308-6360

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

พระอารามหลวง ในจังหวัด เชียงใหม่

วัดสำคัญในจังหวัด เชียงใหม่

[ตำบลช้างคลาน]
[ตำบลฟ้าฮ่าม]
[ตำบลวัดเกตุ]
[ตำบลศรีภูมิ]
[ตำบลสันผีเสื้อ]
[ตำบลสุเทพ]
[ตำบลหนองป่าครั่ง]
[ตำบลหนองหอย]
[ตำบลช้างเผือก]
[ตำบลช้างม่อย]
[ตำบลแม่เหียะ]
[ตำบลท่าศาลา]
[ตำบลป่าแดด]
[ตำบลป่าตัน]
[ตำบลหายยา]
[ตำบลพระสิงห์]
 

           


    

 
 

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ - พวงหรีด เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่

     

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่,ส่งดอกไม้ เชียงใหม่
ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net
บริการส่งดอกไม้ - พวงหรีด ในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดใกล้เคียง โทร 091-308-6360
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
พวงหรีด วัดศรีเกิด เชียงใหม่,ร้านดอกไม้ วัดศรีเกิด ,ส่งพวงหรีด วัดศรีเกิด ,ร้านพวงหรีด วัดศรีเกิด,ร้านพวงหรีดใกล้วัดศรีเกิด

พวงหรีด วัดศรีเกิด เชียงใหม่
ร้านดอกไม้ วัดศรีเกิด ,ส่งพวงหรีด วัดศรีเกิด , ร้านพวงหรีด วัดศรีเกิด ,
ร้านพวงหรีดใกล้วัดศรีเกิด

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดศรีเกิด เชียงใหม่
โทร 091-308-6360 (ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ , พวงหรีด เชียงใหม่)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลัง ให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

วัดศรีเกิด เชียงใหม่

วัดศรีเกิด ตั้งอยู่บน ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (วัดอยู่บนเส้นทางถนนฅนเดินเชียงใหม่-ท่าแพ :ถนนคนเดินวันอาทิตย์)
วัดศรีเกิด หรือ วัดพิชาราม เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ขนย้ายมาจากวัดร้างนอกเมือง
 
วัดศรีเกิด เชียงใหม่
 
สิ่งสำคัญภายในวัด
พระเจ้าแค่งคม
พระประธานในวิหาร มีนามว่า พระเจ้าแค่งคม โดย แค่ง เป็นคำเมือง แปลว่า แข้ง (หนาแค่ง หมายถึง หน้าแข้ง)
เป็นพระพุทธรูปสำริดลงรักปิดทอง พุทธลักษณะเป็นศิลปะล้านนา ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ หน้าตักกว้าง ๙๔ นิ้ว
องค์พระมีลักษณะเด่นคือพระชงฆ์(หน้าแข้ง) เป็นสันคมเห็นได้ชัด ผู้คนจึงพากันเรียกขานตามสำเนียงพื้นเมืองว่า "พระเจ้าแค่งคม" หรือ "พระเจ้าแข่งคม"
 
พระเจ้าแค่งคม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช เมื่อ พ.ศ. 2020 โดยใช้ทองสำริด หนัก ๓๓ แสน (หรือเท่ากับ ๓๙๖๐ กิโลกรัม)
ทำการหล่อองค์พระที่ วัดตาลวันมหาวิหาร(วัดป่าตาล) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกเมือง (ปัจจุบันอยู่หลังโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ)
 
วัดศรีเกิด เชียงใหม่
 
โดยพระเจ้าติโลกราชมีพระประสงค์ให้เป็นพระพุทธรูปแบบลวปุระ เมื่อหล่อเสร็จทรงบรรจุพระธาตุ 500 องค์
แล้วขนานนามว่า "พระป่าตาลน้อย" ประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าตาลเป็นเวลาถึง 316 ปี ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง
 
ในปี 2342 พระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 1 ให้เชิญพระป่าตาลน้อยมายังวัดศรีเกิดโดยสร้างวิหารขึ้นประดิษฐานสืบมาจนปัจจุบัน
 
พระเจ้ากาวิละทรงได้รับการแต่งตั้งจาก พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่งรัตนโกสินทร์ ให้มาปกครองหัวเมืองเหนือ
พระเจ้ากาวิละ ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองเชียงใหม่ หลังจากที่เมืองเชียงใหม่ทำสงครามกับพม่า
แล้วถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี
โดยทรงดำเนินนโยบายการเมืองการปกครองที่สำคัญคือ "เก็บผักใส่ซ้า หาข้าใส่เมือง"
 
 
 
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่,พวงหรีด เชียงใหม่
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้เชียงใหม่.net  
 
ร้านดอกไม้     พวงหรีด     ร้านดอกไม้ เชียงใหม่     ร้านดอกไม้ นนทบุรี     ร้านดอกไม้ ชลบุรี
×